Uitleg garantiefonds

Let op: de meeste verzekeraars dekken meestal geen schade aan de door u gehuurde producten. Ons garantiefonds is bedoeld om de financiële gevolgen van uw onvoorziene schade aan de gehuurde producten zoveel mogelijk te beperken en de gedekte schades te vergoeden. Werking van het garantiefonds:


Het garantiefonds zorgt er voor dat u als huurder zonder zorgen gebruik kunt maken van onze producten. Deelname aan het garantiefonds is vrijwillig. Hiermee bent u verzekerd voor annulering en schade, met uitzondering van diefstal, vandalisme of opzettelijke vernieling en transportschade. Annuleren zonder opgaaf van reden:


Er zijn genoeg redenen te verzinnen waarom een evenement of feest niet door kan gaan. Door uw bijdrage aan het garantiefonds kunt u tot uiterlijk een week voor de startdatum van de huurperiode gratis en zonder opgaaf van reden annuleren. Wij storten dan de huursom en eventuele transportkosten terug. Uw bijdrage aan het waarborgfonds kunnen we helaas niet retourneren.
Schade, wat is er gedekt:


Gedekt is de materiële schade aan de gehuurde objecten veroorzaakt door van buiten komende onheilen, bedieningsfouten, ondeskundigheid, brand, explosie, blikseminslag, vandalisme, verkeersrisico’s en eigen gebrek.


Gevolgschade is niet gedekt. Materiële schade door diefstal, vandalisme, opzettelijke vernieling en transportschade zijn ook uitgesloten van dekking en zullen bij de huurder volledig verhaald worden. 


Er geldt een eigen risico van € 50,-. Mochten de touwen en/of haringen kapot gaan dan rekenen we hier geen eigen risico voor.
Schade zonder deelname aan het garantiefonds:


Wanneer u niet deelneemt aan het garantiefonds dan zullen wij bij materiële schade aan de gehuurde objecten de gemaakte kosten voor reparatie of vervanging volledig aan de huurder doorberekenen. De huurder wordt aanbevolen deel te nemen aan het garantiefonds.